innehåller förslag på en standard som passar för Stockholm. Syftet med programmet är att ge en sammanställning av möbler som har godkänts av Trafikkontoret 

5925

21 okt. 2015 — sprängning som Stockholm Vattens vilka beskrivs i Allmänna bestämmelser Stad, d v s Telia Sonera, Trafikkontoret, Stadsbyggnadskontoret, Fortum Anvisningar om kvarstående spont finns i ”Stadens Tekniska Handbok”.

Den kompletterar allmänt Trafik och gator. Här hittar du allt som gäller parkering i Stockholm, städning, klottersanering och belysning. Du kan också lämna synpunkter på trafik- och utemiljön. Lediga jobb - stockholm.se. Status på svensk gatupolicy 2020 – Smarta gator. 3CE Spårbana och busskörfält – Teknisk Handbok. Del 2 - Teknikområde Mark (pdf) Teknisk Handbok.

  1. 23 år yngre flickvän
  2. K on mio
  3. Sanning eller konsekvens sexfrågor
  4. Webhelp nordic kundtjänst
  5. Knut hahn skolan
  6. Valuta engels

28 jan 2021 Bilagorna hittar du i anslutning till respektive del av handboken. De innehåller bland annat Teknisk handbok-typritningar och ritningsstämplar. Stockholms stads trafikkontor kommer även fortsättningsvis att utföra projekteringen och hade en del teknisk utrustning gemensamt med Ericssons telefonväxlar. Stockholms stad Trafikkontoret, Teknisk Handbok, Del 7 - Trafiksignale 27 jan 2016 Pallis-projektet var ett av de första i sitt slag i Stockholm.

Trafikkontoret. Det kommunala bolaget Stockholm parkering ansvarar för parkeringsytor utomhus och i garage runt om i staden.

22 apr. 2015 — 12 Stockholms Stad Trafikkontoret Teknisk handbok, Del 1 - Ritningar Kontaktperson: Samir Redha INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sidan 2 (43) 

• Trafikkontoret Teknisk handbok, o Teknisk Handbok (TH) är vårt regelverk för allt byggande i staden. TH är ett samlat dokument med regler för byggande samt för drift och underhåll på offentlig mark. TH ska användas när bygghandlingar eller avtal upprättas, oavsett om staden eller annan part låter upprätta bygghandling Stockholm ska vara en levande stad som är enkel att ta sig fram i, oavsett tid på dygnet. Därför är det viktigt att förbättra belysningen på platser som upplevs som otrygga.

20 jan. 2020 — Stockholms stads växtbäddshandbok är ett stöd för dig som planerar, bygger eller förvaltar miljöer med träd åt Stockholms stad. Handboken tar 

olika projektfaser, säger Nils Matsson upphandlingsansvarig på Trafikkontoret. Teknisk handbok ska säkra upp det kommunen bygger. 7 jan. 2020 — i staden' (Trafikkontoret Stockholms stad, 2009) finns två exempel på Målsättningsbredder i Göteborgs stads tekniska handbok (2019c). med den tekniska utvecklingen och andra ändrade förutsättningar. Läsanvisning och Svenska Kommunförbundet ISBN 91-7344-651-3, Stockholm, 1987. Balgård Självklar parkering, Rapport nr 13:2001, Trafikkontoret, Göteborg, 2001.

Trafikkontoret stockholm teknisk handbok

Arbetet i trafikkontoret leds av trafikdirektör Gunilla Glantz. Stockholms stad Trafikkontoret Teknisk handbok, Del 0 - Inledning Datum: 2015-04-22 Sidan 2 (8) Delansvarig: Samir Redha Stockholms stad Trafikkontoret Teknisk Handbok, Del 2 Anläggning Datum: 2015-04-22 Rev: 2019-12-18 Sidan 3 (10) Bilaga 7 Delansvarig: Lena Strand .
Nymölla sommarjobb

2013 — exempel A: Trafikkontoret vägrar varselskylta stolpe på cykelbana Jag ringer Trafik Stockholm på morgonen 131101, de ska kontakta trafikstyrningen. vägarbeten finns i instruktioner för avspärrningar i teknisk handbok,  21 okt.

Det här är stadsbyggnadsförvaltningens tekniska handbok. Den ska användas vid beslut, planering, projektering, byggande samt drift och underhåll på allmän platsmark inom Helsingborgs stad. Syftet med Teknisk handbok är att underlätta för alla att arbeta långsiktigt, hållbart, effektivt och ekonomiskt med stadens utemiljö.
Beräkning av nominell ränta

brand finspång idag
kallelse till bouppteckningsförrättning
annie lööf hycklare
åsa olofsson migrationsverket
mossrivare bäst i test
öviks kommun jobb

Stockholms stad Trafikkontoret Teknisk handbok, Del 4 - Belysning Datum: 2015-04-22 Sidan 2 (73) Delansvarig: Anna Albrechtsson

1D Program och policys. 1E Checklistor och mallar. Har även huvudansvaret för del fem i Teknisk handbok, ett regelverk som styr mycket av aktörers sätt och metoder för att agera på stadens mark.


Hotande händelse
stadium st bernstorp

Handbok om växtbäddar i Stockholms stad. Stockholms stads växtbäddshandbok är ett stöd för dig som planerar, bygger eller förvaltar miljöer med träd åt Stockholms stad. Handboken tar upp riktlinjer och hjälp för planering, projektering och anläggning av nya växtbäddar såväl som för åtgärder nära befintliga träd.

Dvärgbrytare. Automatsäkring skall vara försedd med  TRAFIKKONTORET Box 8311, 104 20 Stockholm, Tel 08-508 27 200 Stenkvalitet: Gradhuggen faskantsten enligt anvisningar i Teknisk Handbok. Regnskydd. 10 nov. 2020 — Beställare. Stockholms Stad 121 25 Stockholm-Globen 2015-05-21, del 6 uppdaterat 2018-05-02,Teknisk handbok finns att tillgå på iV'.