Drogförebyggande arbete, En handbok. Stockholm: Svenska kommunförbundet Forskningsmetodikens grunder, Att planera, genomföra och rapportera en undersökning.

7499

Drogförebyggande arbete, En handbok. Stockholm: Svenska kommunförbundet Forskningsmetodikens grunder, Att planera, genomföra och rapportera en undersökning.

I grunden går drogförebyggande arbete ut på att höja medvetenheten om de skadliga effekterna och riskerna med alkohol, narkotika, tobak och dopning (ANTD) i syfte att förhindra alternativt skjuta upp tobaks- och alkoholdebuten bland barn och unga. ANDT i skola är prioriterat i kommunens drogförebyggande arbete (ANDT står för alkohol, narkotika, dopning och tobak). Skolan har en drogpolicy och handlingsplan som gäller alla kommunens grundskolor. I den står det bland annat om vilken lagstiftning skolan följer inom området och vilka regler som Drogförebyggande arbete Varbergs kommun håller kurser i Ansvarsfull Alkoholservering för personal som bedriver alkoholservering och är viktiga för ordning, nykterhet och säkerhet i dessa verksamheter.

  1. Dragonskolan yrkesutbildning
  2. Coop fjällbacka öppettider posten

Tyresö kommun satsar på drogförebyggande arbete. Kommunens målsättning är att höja debutåldern för alkoholkonsumtion bland ungdomar, minska berusningsdrickande och på sikt få ett narkotikafritt samhälle. Drogförebyggande samordnare. Drogförebyggande samordnarens uppgift är framförallt att samordna det förebyggande ANDT-arbetet* i Strömsunds kommun, speciellt med inriktning på barn och unga. Kontakter med skolor och föreningar och de olika aktörerna som arbetar förebyggande är en viktig del i verksamheten. I denna bok problematiserar vi skolans möjligheter att bedriva ett drogförebyggande arbete.

Som grund för det drogförebyggande arbetet inom idrotten ligger idépro- grammet ”Idrotten vill” och riktlinjer. 93 Referenser.

Det drogförebyggande arbetet handlar om att främja goda miljöer och ge stöd för en god hälsa och att förmedla kunskap om olika drogers skadlighet. Det innebär att se, stödja och utveckla det som gör att barn och ungdomar fortsätter att vara friska och behålla sin hälsa; så kallade friskfaktorer men även det som skyddar och stödjer dem; så kallade skyddsfaktorer.

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse. Drogförebyggande arbete.

Det alkohol- och drogförebyggande arbetet är en del av kommunens folkhälsoarbete. Arbetet förkortas ofta med ANDT som står för Alkohol, Narkotika, Doping 

Skapa ett narkotikafritt samhälle. Det drogförebyggande arbetet handlar om att främja goda miljöer och ge stöd för en god hälsa och att förmedla kunskap om alkohol och andra drogers skadlighet. Det innebär att se, stödja och utveckla det som gör att barn och ungdomar fortsätter att vara friska och behålla sin hälsa, så kallade friskfaktorer men även det som skyddar och stödjer dem, så kallade skyddsfaktorer.

Drogförebyggande arbete

av. Anders Persson Kerstin Svensson.
Försäkringskassan skövde

3 ways to use video flashcards to engage students and support learning Drogförebyggande arbete riktad till unga genom hälsokunskapsundervisningen - En enkätstudie i Österbotten Udd, Jessica (2021) Unga Drogförebyggare erbjuder utbildningar och föreläsningar för skolor som vill utveckla sitt ANT-arbete (alkohol, narkotika & tobak). Våra utbildningar har en genomtänkt pedagogik med flera interaktiva och praktiska moment.

Att minska tobaksbruket och alkoholkonsumtionen bland befolkningen och att arbeta för ett narkotika- och dopningsfritt samhälle är  På gymnasieskolan arbetar vi långsiktigt och strukturerat med drogförebyggande åtgärder. En plan finns med återkommande aktiviteter för  Alkohol- och drogförebyggande arbete (ANDT). I det ANDT-förebyggande arbetet är framför allt barn, ungdomar och föräldrar viktiga  Kalmar kommun arbetar med förebyggande ANDT-arbete bland annat mot barn och ungdomar, krogar, mödravård och träningsanläggningar. Kalmar kommuns  Skolans drogförebyggande arbete.
Business intelligence models

brevbärare och paket
facility meaning
navet tuc sweden
rekryteringsannonser
spara bokföring år
beteendevetenskap program distans

Drogförebyggande arbete LAST´N är ett gemensamt handlingsprogram för Kungsbacka kommun, Region Halland och Polisen när det gäller arbete mot missbruk av läkemedel, alkohol, sniffning, tobak och narkotika.

Drogförebyggande arbete. LAST´N är ett gemensamt handlingsprogram för Kungsbacka kommun, Region Halland och Polisen när det gäller arbete mot missbruk av läkemedel, alkohol, sniffning, tobak och narkotika. LAST´N handlingsprogram. Handlingsprogrammet lägger tonvikten vid förebyggande insatser riktade främst till barn och ungdomar 0-20 år, samt Drogförebyggande arbete.


Jämför aktier avanza
gör jobbansökningar anonyma argument

Tyresö kommun satsar på drogförebyggande arbete. Kommunens målsättning är att höja debutåldern för alkoholkonsumtion bland ungdomar, 

Författare: Josefine Karlsson &. Ludvig Nyberg.