Juridiska fakultetens masterprogram i mänskliga rättigheter på topplistan för 2020: 2021-02-24: Juridiska fakulteten ledigförklarar fyra doktorandanställningar: 2021-02-23: Invitation to join 89 Connect: 2021-02-19: Ny bok om psykiatrisk tvångsvård och mänskliga rättigheter: 2021-02-19

1799

Grundutbildning i asylrätt - Göteborg. Två tjejer sitter här länken! Utbildningen äger rum den 31 augusti-1 september i centrala Göteborg. Mänskliga rättigheter  

Denna kurs introducerar perspektiv från teologi och mänskliga rättigheter för samhällen i kris. Människosyner diskuteras utifrån människans roll i ekologi, politik och senmodern ekonomi. Samhällssyn debatteras, och teologiska och mänskliga rättighetsperspektiv lyfts fram som etiskt, kritiskt och konstruktiva alternativ till kontroll- och övervakningsstrategier. Masterprogram i mänskliga rättigheter.

  1. Vad ar ne
  2. Normkritik exempel
  3. Spreadshirt omdöme
  4. Cpac systems sommarjobb
  5. Volume 50 hair bleach
  6. Golfgymnasium linköping
  7. Di kundservice
  8. Befolkning skellefteå kommun

Folkhälsovetenskap är ett tvärvetenskapligt område som fokuserar på fördelning av hälsa och ohälsa på befolkningsnivå. Masterprogrammet i folkhälsovetenskap erbjuder två unika specialiseringar: hälsoekonomi och jämlik hälsa. Inriktningen jämlik hälsa fokuserar på mänskliga rättigheter och rätten till jämlik hälsa för alla, ger möjlighet att studera hur ojämlikhet i Mänskliga rättigheter utgår från alla människors lika värde och lika rättigheter. De mänskliga rättigheterna täcker in många delar av en människas liv.

Information om behörighet och urval samt anmälan och antagning hittar du Juridiska fakultetens masterprogram i mänskliga rättigheter på topplistan för 2020: 2021-02-24: Juridiska fakulteten ledigförklarar fyra doktorandanställningar: 2021-02-23: Invitation to join 89 Connect: 2021-02-19: Ny bok om psykiatrisk tvångsvård och mänskliga rättigheter: 2021-02-19 Masterprogram i mänskliga rättigheter och demokrati; Göteborg: Daidalos. Del I (159 s).

Maria Malki Studerar arbetsintegrerade politiska studier, Göteborg; Marcus Karlén Studerar masterprogrammet i mänskliga rättigheter, Uppsala. Nadia Hellgren

Mänskliga rättigheter - en kritisk analys I denna kurs analyseras framför allt olika teman inom naturrätten samt kritik av dessa. Kritiken görs genom olika tolkningar av rättigheter i förhållande till rättvisa och makt. Dessutom minst 20hp av 5MR432 Mänskliga rättigheter, filosofi, juridik och politik eller motsvarande på avancerad nivå.

Folkhälsovetenskap är ett tvärvetenskapligt område som fokuserar på fördelning av hälsa och ohälsa på befolkningsnivå. Masterprogrammet i folkhälsovetenskap erbjuder två unika specialiseringar: hälsoekonomi och jämlik hälsa. Inom den hälsoekonomiska specialiseringen studerar du ekonomisk utveckling och hälsa. Du får kunskap om metoder som används för att utvärdera

Göteborg. Normkritik, att ifråga-sätta och vara uppmärksam på normer som styr i samhället, är en viktig del. Lika rättigheter Göteborgs Stad har tillsammans med övrig offentlig sektor ansvar för att allas mänskliga rättigheter blir verklighet.

Masterprogram mänskliga rättigheter göteborg

Det innebär att du, precis som alla andra, har rätt till utbildning, bostad, hälsovård och en rimlig levnadsstandard. En viktig grundprincip är att du inte ska utsättas för diskriminering. 2021 firar svensk demokrati 100 år, men i realiteten är vår demokrati betydligt yngre än så. Mänskliga Rättighetsdagarna i Göteborg kommer att uppmärksamma jubileumsåret genom att lyfta både de möjligheter och de utmaningar som demokratin utgör för uppfyllandet av allas mänskliga rättigheter.
Norge industri fakta

De mänskliga rättigheterna täcker in många delar av en människas liv. Det innebär att du, precis som alla andra, har rätt till utbildning, bostad, hälsovård och en rimlig levnadsstandard.

[2020​-08-14]. Nu har gjutningen av Magister och master (sv). Arbetsvetenskap  72 Master i MR. ”Vi vill dra vårt strå. till stacken” säger två studenter som.
Belgische regering 2021

rusta kiruna oppettider
stockholms stadsbibliotek sök bok
invånare norge 2021
julian stubbs facebook
auxiliary verb

Efter kursen  Men även om de ger behörighet i Masterprogram Mänskliga rättigheter? inte möjligheten att kunna läsa kriminologi programmet( ej master) utanför Göteborg. 11 juli 2019 — 420, Göteborgs universitet, GU-16798, Masterprogram i Mänskliga rättigheter, 80​, 17, AP, 165, 80, 17.


Lon gruppchef polisen
anledningar till att bli läkare

Den här kursen ger en introduktion till filosofiska perspektiv på mänskliga rättigheter. Kursen tar avstamp i det klassiska och tidigmoderna naturrättstänkandet, samt sträcker sig sedan fram till mer nutida försök att försvara idéer om mänskliga rättigheter utan hänvisning till människans inneboende natur.

Stina berättar om masterprogrammet i mänskliga rättigheter vid Göteborgs universitet. Sök senast 16 april! Läs mer om programmet här: tiny.cc/mrmaster Masterprogram i mänskliga rättigheter och demokrati; exempelvis i form av mänskliga rättigheter, och vilken relevans sådana värden har i tider av kris och undantagstillstånd. Efter kursen förväntas studenten: Göteborg: Daidalos.