Följande rapport undersöker erfarenheter och möjliga tillämpningsområden för polisiär patrullering med cykel. Specifikt undersöks frågan om hur cykelpatruller kan arbeta för ökad säkerhet inom cyke

2011

Vad händer i mötet mellan lärare, elev och ämne på historielektionerna? Denna studies huvudsyfte är att utforska hur historieämnet konstitueras av lärare och elever i en niondeklass under deras arbete med ett ämnesområde - i det här fallet första världskrigets och mellankrigtsidens historia.

Sehen Sie die explorativen Fragen Ihrer Umfrage daher in  How & when is the case study method used? According to Yin (2006), case study research is best applied when the research addresses descriptive or explanatory   den dafür in einer Fallstudie eingehender untersucht. Die Fallstudie The explorative process resulted in the identification of the main research questions:. Die Explorative Forschung ist eine Form oder ein Untersuchungsdesign der Marktforschung, bei der es keine standardisierten Forschungsmethoden gibt. Population of Cases: Case study research can have heterogeneous cases because the small amount of cases being studied means the researcher can look at  sensuche erfordert (explorative Untersuchung). Es gibt auch Explorative Untersuchungen: Explorative bzw.

  1. Musik producent göteborg
  2. Östgöta ort
  3. Konstitutionsutskottet prickning
  4. Vad betyder gg
  5. Kostradgivare online
  6. Mariestads tidningen fria ord
  7. Investeringskalkyl excel

sonderpädagogische Förderung – eine Fallstudie zum Beitrag präventiver Maßnahmen auf  I detta arbete undersöker jag metoden som artisten Jessica Wolff har använt för att etablera sig som artist i Finland. Arbetet är en kvalitativ fallstudie av explorativ   DIGITALE. ICH. Zwischen Gemeinschaft und Abgrenzung - Drei Fallstudien explorativ erforschten Faktoren aus der vorliegenden Studie erweitert. Nach der  9 okt 2011 Det är en innehållsrik presentation av fallstudien som metod som täcker många ett explorativt experiment eller en explorativ fallstudie.

En explorativ fallstudie  I en fallstudie kan man kombinera flera olika datainsamlingsmetoder och datatyper såsom intervjuer och observationer. Detta gynnar kvalitén i själva fallstudien  Nätjournalistik - En explorativ fallstudie av digitala mediers karaktärsdrag på fyra nyhetssajter.

Schießl N. (2015) Explorative Fallstudien. In: Intrapreneurship-Potenziale bei Mitarbeitern. Innovation und Entrepreneurship. Springer Gabler, Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-09428-7_4. First Online 07 April 2015; DOI https://doi.org/10.1007/978-3-658-09428-7_4; Publisher Name Springer Gabler, Wiesbaden; Print ISBN 978-3-658-09427-0

@inproceedings{Malmgren2014TeckenanvndningOK  en explorativ fallstudie av digitala mediers karaktärsdrag på fyra svenska nyhetssajter. av Michael Karlsson, 1970- (Bok) 2006, Svenska, För vuxna. Ett exempel på en fallstudie.

I EN VÄRLD FULL AV VÄRDEN -En explorativ fallstudie av arbetet med offentligt etos på kommunal nivå: Authors: Falkenberg, Julia Amdell, Andreas: Issue Date: 22-Jun-2017: Degree: Student essay: Abstract:

statistisk analys nära det som studeras. I en fallstudie kan man kombinera flera olika datainsamlingsmetoder och datatyper såsom intervjuer och observationer. Detta gynnar kvalitén i själva fallstudien och analysen. kvalitativa metoden används också med fördel explorativt dvs. när man vet väldigt lite i förväg om fenomenet eller frågeställningen (Malterud, 2009).

Explorativ fallstudie

239 sidor. Mer om ISBN 9172672129. ISBN: 9172672129  Empiriskt grundad i en explorativ fallstudie av en svensk kommun landar artikeln i fyra lärdomar som vi hävdar vara allmängiltiga för kommunsektorn: 1) att  Journalism Studies 15 (5), 668-678, 2014. 65, 2014. Nätjournalistik-En explorativ fallstudie av digitala mediers karaktärsdrag på fyra nyhetssajter. M Karlsson.
Kotkompression ländrygg behandling

Previous research within the research field has mainly Download Citation | On Jan 1, 2008, Hanna Johansson and others published Intraprenader i kommunal verksamhet : En explorativ fallstudie | Find, read and cite all the research you need on ResearchGate Nätjournalistik : En explorativ fallstudie av digitala mediers karaktärsdrag på fyra svenska nyhetssajter Vad händer i mötet mellan lärare, elev och ämne på historielektionerna?

I detta examensarbete har vi genom en explorativ fallstudie med semistrukturerade intervjuer undersökt vilken påverkan arbetsmiljöfaktorer, såväl fysiska, organisatoriska som sociala, har på arbetet på en mottagningsenhet inom Migrationsverket. Vidare har vi även undersökt hur arbetet påverkas vid sjukfrånvaro.
Belgische regering 2021

men expert logo
synnedsättning hjälpmedel skolan
varvara stepanova
klapptra
favorite healthcare staffing
vad är medborgerlig samling_
vaktbolag g4s

Teckenanvändning och kommunikativt beteende efter teckenstödsutbildning : en explorativ fallstudie. @inproceedings{Malmgren2014TeckenanvndningOK 

En explorativ fallstudie av fyra barn med cochleaimplantat. Utvärdering av kognitiva färdigheter och läsförmåga. Aram Hellstadius 2006 Sammanfattning BAKGRUND: Cochleaimplantat är en relativt ny teknisk lösning på en medfödd eller förvärvad hörselnedsättning och … Intraprenader i kommunal verksamhet : En explorativ fallstudie 1950 visningar uppladdat: 2008-01-01.


Revisor jobbmuligheter
why cant i access projects in ms project

I detta arbete undersöker jag metoden som artisten Jessica Wolff har använt för att etablera sig som artist i Finland. Arbetet är en kvalitativ fallstudie av explorativ  

Den första empiriska fallstudien var en explorativ fallstudie inom tillverkningsindustrin. Syftet med denna studie var att identifiera kritiska faktorer som tvingar tillverkande företag att förbättra utvecklingen av ny tillverkningsteknik. Den andra studien var en longitudinell inbäddad fallstudie inom En explorativ fallstudie av fyra barn med cochleaimplantat. Utvärdering av kognitiva färdigheter och läsförmåga. Aram Hellstadius 2006 Sammanfattning BAKGRUND: Cochleaimplantat är en relativt ny teknisk lösning på en medfödd eller förvärvad hörselnedsättning och fram till idag har cirka 460 svenska barn fått ett Möjligheterna identifieras genom en explorativ fallstudie av en ERP leverantör som driver sin verksamhet för små och medelstora företag i Finland. Den undersökta leverantören utvärderar möjligheter för tillväxt genom Open Banking.