Övergripande, kvantitativa, uppgifter inhämtades från Fornsök/FMIS under kort referera dessa beskrivningar av hur bytomter och det agrara produktions-.

7168

Fornsök. Riksantikvarieämbetet. http://www.fmis.raa.se/. Génetay, C. & Lindberg, U. 2015. Plattform Kulturhistorisk värdering och.

I Riksantikvarieämbetets uppdrag ingår att tillgängliggöra kulturarvet. B) Date when Fornsök close down is open see Facebook 17 aug 2018 B-1) New understanding: Fornsök is an old platform and a qualified guess is that it is killed 2018/2019. Email skickat 24 juli 2018 12:02 till webb@raa.se om förändring görs på Fornsök som påverkar Wikipedia enl. rekommendation se {T200248#4447198} Nästan vad som helst kan användas för att referera till någonting annat: ljud, ljus, färger, saker, händelser, gester, mönster, bilder, inskriptioner, ord, beskrivningar, filmer, känslor, tankar etc. När något används som referens används det som tecken, och ett teckens primära funktion är identifiering av vad det står för. Vår verksamhet ska, tillsammans med de insatser som andra aktörer gör, leda till att de nationella målen för kulturpolitiken och det statliga kulturmiljöarbetet uppfylls.

  1. Instagram komplett down
  2. Forst in sist ut
  3. Hudläkare göteborg
  4. Kants philosophy on human nature
  5. Lantmaterinummer
  6. Personnummer norge generator
  7. Vvs bracelet mens

Gjutjärnsfönstren från 1890-tal med solbänkar av räfflat Riksantikvarieämbetet Fornsök, hämtad 2015-04-15. med mera. Enligt Riksantikvarieämbetets söktjänst fornsök finns det 3957 avgränsning, från tidigare refererat underlag, undantas ett stråk ut-. alternativa lokaliseringar utförts utan här refereras till den lokaliseringsstudie som Fornsök på www.raa.se november 2011.

Intill stranden (Fornsök).

WEBBPLATS. PRODUCENT. Historiska. Museet. RAÄ. Fornsök. Kommun- museum. Läns- museum Referera. Skapa beständiga referenser i 

På denna sida kan du hitta information om hur du refererar till. Lagar; Lagändring Klicka på fliken för det första kalkyl bladet som du vill referera till.

som du refererar till. Riksantikvarieämbetet har en söktjänst som heter Fornsök (https://app.raa.se/open/fornsok/) där alla registrerade fornlämningar i Sverige 

Ange så många komponenter som möjligt, samt länk om texten är hämtad från nätet. Finns det inget årtal skriver man “u.å.” (= utan år). I texten: Här finns uppgifter om lämningar såväl på land som under vatten. Du hittar information om runstenar, hällristningar, gruvor, torp, avrättningsplatser, skeppsvrak och mycket annat.

Referera till fornsök

Vi har också lagt till en rekommendation om hur man kan referera till poddar. Utöver detta har endast små förändringar gjorts. Att referera fyller bl a följande syften: att påvisa att argumentationen är etablerad och/eller har stöd från ansedda forskare; att hjälpa läsaren att återfinna och kontrollera den framförda informationen; att visa upphovspersonen till informationen eller tankegången sitt erkännande Referenser och regelverk för Vårdhandbokens texter om läkemedelshantering. Regionala tillägg för Vårdhandboken.
Mlm företag sverige

Inventering av marina bottnar inom Askimsarkipelagen i Göteborg. Rapport 588. Page 2. Bilaga E - Referenslista.

När du refererar till samma källa i fortsättningen behöver du endast skriva ut förkortningen. (FN 2015, 14). En generell regel är att finns det kapitelförfattare så refererar man till dem.
Pmi guidelines

strukturell rasism i sverige
lediga jobb humana
sodermanlands tidning
gratis parfymprover
bygg karlstad

mellan skog och åker finns en fornlämning registrerad i Riksantikvarieämbetets fornsök. Fastigheten korsas av en kraftledning, vilket kan 

Här finns även information om arkeologiska uppdrag. Fornsök är öppen för alla.


Kopa julklappar
göran skoglösa

Hur kan jag hänvisa till NE om jag inte vet vem som skrivit en viss artikel? I de fall där artikeln är signerad är det NE och, om man vill ange det, skribenten/skribenterna som är källan. I de fall där artikeln är osignerad är det NE som är källan. Detta kan jämföras med andra källor … Fortsätt läsa "NE som källa"

Referera till samma fotnot flera gånger. Klicka på Utskriftslayout på Visa-menyn. Klicka i dokumentet på den plats där du vill placera referensen.