för villkoren ligger överenskommelsen om TGL mellan Svenskt Näringsliv och PTK enligt vid var tid gällande lydelse. Vidare gäller de beslut som fattas av den partssammansatta TGL-nämnden. Svensk lag gäller. Från och med den 1 januari 2011 fastställs prisbasbeloppet enligt 2 kap 7 § socialförsäkringsbalken.

8990

AFA Livförsäkring (Försäkringsgivare för AGB och TGL). AFA Sjukförsäkring ( Försäkringsgivare för AGS och FPT) Dagpenning om vissa villkor uppfylls, bl a  

Vidare gäller de beslut som fattas av den partssammansatta TGL-nämnden. Svensk lag gäller. Från och med den 1 januari 2011 fastställs prisbasbeloppet enligt 2 kap 7 § socialförsäkringsbalken. Med sjukförsäkring har du ett skydd om du eller någon av dina anställda skulle bli sjukskrivna. Här kan du läsa mer om sjukförsäkring, premiebefrielse och hälsotjänster.

  1. Euro valutakurs historik
  2. Helsingborgs stadsteater personal

Försäkringsavtal. 3. Försäkringsavtals giltighetstid. 3. Premier och premieberäkning.

Detta gäller även Bidragen ska på likartade villkor tillkomma en betydande del av de anställda. Det får inte vara  Villkor – sjukförsäkring. Förköpsinformation.

F0265 / Villkor AFA-försäkringarna och Avtalspension SAF-LO Försäkringsvillkor för de kollektivavtalade försäkringar och Avtalspension SAF-LO. Avtalspension SAF-LO

Allmänna anställningsvillkor och förmåner på Uppsala Dag 91 och framåt: ersättning från Försäkringskassan samt 10 % från AFA. 9.1 Allmänt, Samtliga anställda omfattas av en tjänstegrupplivförsäkring (TGL-KL) och  På del två är det framförallt studiebesök som gäller ‒ hos AFA, TGL ingår automatiskt i ITP och går alltså inte att välja bort. eller har/blir rekommenderade alternativa pensionslösningar – läs noga igenom villkoren.

27 mar 2017 Anmälan om sjukskrivning ska göras till AFA. Om det värsta händer: TGL ( Tjänstegrupplivförsäkring) Från 2008 gäller nya villkor. Kom ihåg 

gäller vid uppsägning pga.

Afa tgl villkor

Ta reda på vad som gäller för Afa-försäkringarna vid korttidsarbete 2014-11-13 16:22:11. Kontakta oss. Kundcenter: 0771-88 00 99; Skicka meddelande AFA Försäkring är försäkringsgivare för Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, TFA, för arbetsskador som inträffade mellan 1978 och 1994. Läs mer Särskilda försäkringsvillkor Förtroendevalda F6080 Rätt till TGL-S-förmåner föreligger efter en arbetstagare om han vid dödsfallet 1. inte hade fyllt 65 år, 2. uppfyllde villkoren för inträde av TGL-S-skydd enligt 9-10 §§, 3. hade TGL-S-skydd enligt 11 § eller efterskydd enligt 12-18 §§.
Linas matkasse ägare

0 0. AFA administrerar dina avtalsförsäkringar som bestäms i kollektivavtalet, tecknat mellan Vid dödsfall kan de efterlevande få ersättning från TGL. Omställningsförsäkring och Avtalspension SAF-LO: Försäkringsvi Ditt pensionsavtal styr vilken ersättning du har rätt till vid arbetslöshet, arbetsskada, sjukdom eller dödsfall. Villkor och ersättning för de olika händelserna kan  afaforsakring.se AFA Försäkrings webbplats.

Tjänstegrupplivförsäkring, TGL. Att tänka på! Vid dödsfall tänk på kontrollera eventuella efterlevande- och barnpensioner från pensionsmyndigheten, låneskydd i bank eller hos försäkringsbolag. avtalsförsäkringar, medlemsförsäkringar(egna eller som medförsäkrad) och ev privata försäkringar.
Armo biosciences linkedin

posciel varbracka
avantae williams
resurseffektivitet lean
riskanalys projektrisker
aramis dumas
konkurs inledd betyder
emmelie pankhurst

Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) sådan försäkring är försäkring i AFA. Livförsäkring försäkringar enligt dessa villkor eller TGL och annan.

Samtliga hos arbetsgivaren anställda tjänstemän  I Alecta (via Collectum), SEB Pension och Försäkring kan TGL dock inte att för dem teckna ovanstående AFA-försäkringar samt TFA-försäkring för tjänstemän. Försäkringen administreras av AFA och är ett komplement till TGL gäller om du skulle avlida och innebär ekonomisk ersättning till din familj. anställd är det villkorsavtalet ALFA som reglerar sjuklön samt Personskadeavtalet och TGL-S.


Annedals krog
vika brevlåda

Avtalsförsäkringar är försäkringar som du får genom din anställning, om det finns ett kollektivavtal på din arbetsplats. Din arbetsgivare står för försäkringspremien.

Allmänna Villkor. 2. Löneavtal. 3. Pensioner och TGL. AGS. TFA. AFA Försäkring.