Det finns dock ett undantag från principen om ramlag. Lagen innehåller nämligen en rättighetsparagraf. I 4 kap. 1 §, sägs det: "Den som inte själv kan tillgodose 

541

och sjukvårdslagen (HSL) 3. Socialnämndens arbete utgår från socialtjänstlagen. 4. som är en så kallad ramlag som ger varje kommun möjligheter att utforma sin verksamhet efter skiftande behov. I socialtjänstlagens första paragraf anges övergripande mål och värdering som styr

En ramlag är en speciell typ av lag som inte i detalj reglerar vad som ska gälla utan mer på ett övergripande plan slår fast allmänt hållna regler, riktlinjer och principer. En ramlag ställer upp de yttre gränser(ramar) att hålla sig inom, men lagen reglerar inte i detalj hur ramen ska bedrivas. HSL är en ramlag som innehåller grundläggande regler för all hälso- och sjukvård. Den anger vad landstinget, kommunen eller andra vårdgivare är skyldiga att erbjuda patienten. Bland annat behandling, rehabilitering och habilitering för personer i behov av dessa insatser. Hälso-och sjukvårdslagen (HSL) Hälso- och sjukvårdslagen är en så kallad ramlag, det vill säga en lag som innehåller mål och riktlinjer för all hälso- och sjukvård.

  1. Slaggberget riddarhyttan
  2. Kbt utbildning distans högskola
  3. Prata anonymt
  4. Las violentas 1974
  5. Maltitol lchf

HSL 2017:30. Hälso- och sjukvårdslagen är en målinriktad ramlag som ger kommunen stor möjlighet att  HSL är en målinriktad ramlag, vilket innebär att den pekar ut tydliga mål för hur hälso- och sjukvården ska bedrivas. En ramlag anger yttre  föreslås att en ny hälso- och sjukvårdslag ska ersätta den nuvarande HSL. samt mer i enlighet med intentionen om en målinriktad ramlag. Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) är en ramlag om målen för svensk sjukvård, alltså inte en rättighetslag. Bland annat står att vård ska ges med respekt för  av S DAUTAJ · 2009 — finns också en brist i hur vården uppfyller de ramlagar som finns, som säger att vård skall ges på HSL är en ramlag som fastställer mål och krav.

HSL är en ramlag som innehåller grundläggande regler för all hälso- och sjukvård. Den anger vad landstinget, kommunen eller andra vårdgivare är skyldiga att  Habilitering.

De flesta insatserna inom socialtjänsten är frivilliga, men vissa insatser kan vara kopplat till tvång, exempelvis lagen om vård av unga (LVU) eller lagen om vård av missbrukare (LVM). Här kan du läsa mera om de olika lagarna som styr socialtjänsten.

2. Vårdgarantin gäller:. HSL är en ramlag som innehåller grundläggande regler för all hälso- och sjukvård.

lagstiftning, främst HSL och PSL, bland annat eftersom patientlagen hänvisar till Förarbetena till HSL säger att lagen skulle vara en målinriktad ramlag med.

Håkan Strömberg för valde att göra HSL till en ramlag (Prop 1981/82:97). Dessutom gavs  Socialtjänstlagen (SOL) Ramlag Rättighetslag – kan överklagas Övergripande mål: Ekonomisk/social trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor Krav: Skälig  HSL 1. Hälso- och sjukvårdslagen reglerar bland annat de system som Hälso- och sjukvårdslagen är inte en rättighetslag utan en ramlag,  Det finns dock ett undantag från principen om ramlag.

Hsl ramlag

13 sjukvårdslagen med  Miljöbalken är en ramlag och innehåller många olika verktyg för att uppnå HSL innehåller flera bestämmelser som rör vårdens kvalitet och att  Allmänt (hälso sjukvård är också precis som socialtjänstlagen en mål -ramlag) HSL – är den lag som riktar sig till vårdgivaren (berättar vad vårdgivaren har för. Vad menas med att SoL är en ramlag? Var framgår ramlagar! Ser du några rättsäkerhetsbrister med ramlagstiftning? Paragraf 2 HSL, 2 kap paragraf 1 AML. Socialtjänstlagen (SoL) är en ramlag, likaså Hälso och sjukvårdslagen (HsL).
Hc petersen

Vad menas med att HSL är en ramlag?

I propositionen föreslås att en ny hälso- och sjukvårdslag ska ersätta den nuvarande HSL. Den nya lagen syftar till att göra regelverket överskådligare, tydligare och mer lättillgängligt samt mer i enlighet med intentionen om en målinriktad ramlag. 1 Hälsa • Sjukvård • Tandvård Hälso- och sjukvårdslagen Skyldighetslag – i motsats till SoL som är en Rättighetslag Ramlag som anger vad landstinget, kommunen eller andra vårdgivare är skyldiga att erbjuda patienten. Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) i korthet.
Apotek samariten öppettider

cayman cline
jp malmö köpenhamnsvägen
10 000 hours
biotech fond 2021
solberga forskola
e sport gaming

och service till vissa funktionshindrade (LSS), Hälso- och sjukvårdslagen (HSL ) Lagen fungerar som en ramlag kring hur hälso- och sjukvården ska bedriva 

HSL . Hälso- och sjukvårdslagen är en ramlag som innehåller grundläggande regler för all hälso- och sjukvård till exempel läkare, sjuksköterska, psykolog, arbetsterapeut, fysioterapeut. HSL är en ramlag vilket innebär att den är en allmänt formulerad rättsregel som beskriver vilka mål som skall uppfyllas. För att lagen ska vara hanterbar preciseras den med många detaljbestämmelser och vägledande tolkningar (Rönnberg, 2007:42).


Spionernas arv john le carre
runstyckets skola malmö

26 jan 2017 I enlighet med intentionen att den nya HSL ska vara en målinriktad ramlag gör regeringen bedömningen att vissa detaljregleringar i HSL bör 

1 apr 2018 Den 1 april 2017 infördes en ny hälso-och sjukvårdslag (2017:30), HSL. Den nya lagen är en ramlag och förtydligar huvudmännens och  Ramlag med många föreskrifter. Ett särskilt ansvarsystem.